Skip to main content
THIS IS INTER DENOMINATION PROGRAM FOR CHURCH WORKERS. JOIN US IT IS  A FREE SEMINAR. 
 

Comments

Popular posts from this blog

EDA IDANILEKO NI EDE YORUBA

2014 IDANILEKO AKOKO FUN OLUKO EKO OJO ISINMI
ORO IKINIKABO OLUSO-AGUTAN OYEBAMIJI JOHNSON OLUDISILE ATI ADARI IDANILEKO
AKORI: PATAKI IMURASILE

-Gegebi bi ohun elo mimo -Ti a ti mu awon gedegede kuro. 2 Timoti 2:20 -Pe eniti o ko bi a se nmurasile nikan ni Olorun le pe fun ise Re, ti yio si pe e ninu ise Olorun ni sise ati mimu eso toye jade ninu ise iriju re. -Ati pe imura-sile ma mu idagba soke ba Oluko ninu ise re – 2 Timoti 2:16-19, 15 -Pe Olorun papa ran enia kan siwaju ibi Jesu lati tun ona Re se – Luku 1:76 -Isodotun Ojuse wa – 1 Timotu 6:20 a.Itoju awon ohun ti a fi le wa lowo b.Tita kete si oro asan <

TRUE AND TOTAL SUBMISSION

TOPIC:-TRUE SUBMISSION James 4:7 Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you. FIVE POINTS TO TOTAL AND TRUE SUBMISSION 1.RESIST – resist the devil (his works and characters) and he will flee from you. 2.DRAW –nigh to God- by doing His will; obey His commandments, reading the words and abide in it, serve Him in truth and in spirit. 3.CLEANSE YOUR HANDS from all evils works; our hands must not touch evil things; our hands must not be in the death of anyone; your hand must not drop the blood of anybody, our hands must not engage in any evil acts. Matt. 27:24 4.PURIFY YOUR HEATS – no evil thought towards anyone. John 11:55; Acts 21:24; 1 Pet. 1:22. Purify means to separate from the world (characters) and renounce all sin also consecrate yourself to God. 5.FAITH IN GOD –You must not doubt the promises of God. James 1:6-8.
THE REWARD OF TRUE SUBMISSION -The grace of God shall be upon you till the end. -You shall be an overcomer over Satan, devils and hell. -God shal…