Skip to main content

HE DID NOT EVEN SPARE HIS OWN SON

He did not even spare His own Son, but offered Him up for us all; how will He not also with Him grant us everything? Romans 8:32. This Bible verse is in two sides. It tells us how great the love of God for us is and also how committed God is to His word. For God to proof His righteousness concerning judgment over sin, He has to allow His Begotten Son to die for the wages of sin, our sins. Brethren over there, God does not joke with His Word. The Bible says “…………not a dot of His word will go unfulfilled. This is food for thought for the wise.

Comments

Popular posts from this blog

EDA IDANILEKO NI EDE YORUBA

2014 IDANILEKO AKOKO FUN OLUKO EKO OJO ISINMI
ORO IKINIKABO OLUSO-AGUTAN OYEBAMIJI JOHNSON OLUDISILE ATI ADARI IDANILEKO
AKORI: PATAKI IMURASILE

-Gegebi bi ohun elo mimo -Ti a ti mu awon gedegede kuro. 2 Timoti 2:20 -Pe eniti o ko bi a se nmurasile nikan ni Olorun le pe fun ise Re, ti yio si pe e ninu ise Olorun ni sise ati mimu eso toye jade ninu ise iriju re. -Ati pe imura-sile ma mu idagba soke ba Oluko ninu ise re – 2 Timoti 2:16-19, 15 -Pe Olorun papa ran enia kan siwaju ibi Jesu lati tun ona Re se – Luku 1:76 -Isodotun Ojuse wa – 1 Timotu 6:20 a.Itoju awon ohun ti a fi le wa lowo b.Tita kete si oro asan <